Det er vigtigt løbende at sikre, at medarbejderne har de rigtige kompetencer til at varetage arbejdsopgaverne. Derfor bør du og dine medarbejdere med jævne mellemrum give arbejdsopgaverne et serviceeftersyn. Er der kommet nye arbejdsopgaver og områder, som kræver nye og andre kompetencer.

Alle kan blive dygtigere til deres arbejde og få større selvværd og dermed et godt arbejdsliv. Overenskomsten og Mejeribrugets Uddannelsesfond støtter op om dette.

Hvert år indbetaler virksomhederne 1.300 kr. pr medarbejder ansat under overenskomstens dækningsområde til Mejeribrugets Uddannelsesfond. Pengene anvendes til at dække arbejdsgiverens udgifter til kursusudgifter, løn mm. når medarbejderne er på selvvalgt eller aftalt uddannelse.
Overenskomsten giver medarbejderne ret til at bruge op til 10 dage om året på selvvalgt kompetenceudvikling, som uddannelsesfonden MUF dækker udgifterne til, mens arbejdsgiver betaler medarbejderens løn som vanligt.

Derudover skelner overenskomsten mellem tre typer af efter- og videreuddannelse: Ret og pligt-uddannelse, Selvvalgt uddannelse og Aftalt uddannelse. Uddannelsesfonden dækker udgifter i forbindelse med Selvvalgt uddannelse og Aftalt uddannelse.