Man kalder det ”ret og pligt-uddannelse” eller ”virksomhedspålagt uddannelse”, fordi medarbejderne har ret til at få uddannelse, der vedligeholder og udvikler medarbejderens kompetencer. Medarbejderen har pligt til at uddanne sig, så medarbejderen bliver ved med at være en dygtig medarbejder.

Det er uddannelse, som alene er pålagt af arbejdsgiveren, og som er nødvendig for, at medarbejderen kan udføre arbejdsopgaverne. Udgifterne relateret hertil, betales ikke af kompetencefonden, men af arbejdsgiver selv.

  • Hvem kan – medarbejdere med 2 års anciennitet i samme virksomhed
  • Hvor mange dage – antallet af dage afhænger af, hvor meget uddannelse medarbejderen har behov for i forhold til arbejdsopgaverne.
  • Hvem har initiativpligten – arbejdsgiver
  • Hvem dækker udgifter i forbindelse med medarbejderens uddannelse – arbejdsgiver