Det er PensionDanmark, der administrerer Uddannelsesfondens midler. Det er virksomheden der søger og får udbetalt midler til medarbejdernes efteruddannelse, på den måde er deltagelse i efteruddannelse udgiftsneutral for virksomheden og medarbejderen.

Uddannelsesfonden yder støtte til:

  • 100 % lønkompensation, fratrukket offentligt tilskud
  • Kursusgebyr, fratrukket offentligt tilskud
  • Transportudgifter
  • Ophold ved internatkurser

Der kompenseres ikke for eventuelle genetillæg og løn under transport.

Se nærmere, hvilke kursusudgifter dækkes automatisk og hvad der skal søges forhåndsgodkendelse til her på PensionDanmarks hjemmeside, når du åbner MUF-Funktionæroverenskomst i rullemenuen. Se her