GettyImages-591168857

AMU-kurser og VEU-godtgørelse

Når virksomheden tilmelder medarbejdere til AMU-kurser, indgives samtidigt ansøgning om VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) (127,03 kr. pr. time) og befordringsgodtgørelse (3,79 kr. pr. kørte km.).

Når deltagelse i kurset er bekræftet, modtager virksomheden den ansøgte godtgørelse.
Virksomheden skal søge om refusion fra MUF senest 9 måneder efter uddannelsen/kurset er gennemført.

Kurser med ret til SVU-godtgørelse (FVU og ordblindeundervisning)

Det er medarbejderen, der skal foretage ansøgningen. Det kan ske digitalt. Ansøger skal logge ind i ansøgningssystemet, udfylde ansøgningen og underskrive den med NemID. Herefter sendes ansøgningen til uddannelsesstedet. Når uddannelsesstedet har udfyldt og underskrevet deres del af ansøgningen, sendes den til arbejdsgiveren.

Uddannelsesstedet og arbejdsgiver har hver 10 dage til at udfylde deres del af ansøgningen. Det anbefales at indgive ansøgning i god tid, d.v.s. mindst tre uger før kursusstart. Ansøgning kan tidligst indgives 13 uger før kursusstart. SVU-tilskuddet tilfalder arbejdsgiveren, hvis denne udbetaler løn under uddannelsesforløbet.

SVU-tilskud omfatter:

  • Løntabstilskud på kr. 127,03 kr./time eller 76,22 kr./time alt efter hvilke uddannelse, der er tale om.
  • Kursusudgifter – fratrukket eventuelt tilskud fra Omstillingsfonden (medarbejderen skal altid søge om at få tilskud fra Omstillingsfonden).