Mejeribrugets Uddannelsesfond skal medvirke til kompetenceudvikling af medarbejdere i mejeribranchen.
Fonden er etableret af parterne bag Mejeribranchens Håndværkeroverenskomst.
Fondens midler kommer fra et overenskomstaftalt bidrag fra arbejdsgiverene på p.t. kr. 1.560,- pr. år pr. fuldtidsmedarbejder.
Fonden ledes af en bestyrelse valgt af overenskomstparterne og administreres af PensionDanmark.

Mejeribrugets Uddannelsesfond skal støtte udviklingen af mejeribranchens medarbejderes kompetencer.