AMU-kurser og VEU-godtgørelse

Når virksomheden tilmelder medarbejdere til AMU-kurser, indgives samtidigt ansøgning om VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) og befordringsgodtgørelse. Når deltagelse i kurset er bekræftet, modtager virksomheden den ansøgte godtgørelse. Nuværende satser er

  • 119,05 kr./time
  • 0,99 kr./km ud over de første 24 km., dog minimum kr. 36,54 i samlet befordringstilskud

Kurser med ret til SVU-godtgørelse (FVU og ordblindeundervisning)

Det er medarbejderen, der skal foretage ansøgningen. Det kan ske digitalt. Ansøger skal logge ind i ansøgningssystemet, udfylde ansøgningen og underskrive den med NemID. Herefter sendes ansøgningen til uddannelsesstedet. Når uddannelsesstedet har udfyldt og underskrevet deres del af ansøgningen, sendes den til arbejdsgiveren.

Uddannelsesstedet og arbejdsgiver har hver 10 dage til at udfylde deres del af ansøgningen. Det anbefales at indgive ansøgning i god tid, d.v.s. mindst tre uger før kursusstart. Ansøgning kan tidligst indgives 13 uger før kursusstart. SVU-tilskuddet tilfalder arbejdsgiveren, hvis denne udbetaler løn under uddannelsesforløbet.

SVU-tilskud omfatter

  • Løntabstilskud på kr. 119,05 kr./time eller 4.404,85 kr./uge
  • Kursusudgifter