Mejeribrugets Uddannelsesfond skal medvirke til kompetenceudvikling af medarbejdere i mejeribranchen. Fonden er etableret af parterne bag Mejeribranchens Fællesoverenskomst. Fondens midler kommer fra et overenskomstaftalt bidrag fra arbejdsgiverene på p.t. kr. 1.560,- pr. år pr. fuldtidsmedarbejder. Fonden ledes af en bestyrelse valgt af overenskomstparterne og administreres af PensionDanmark.

Mejeribrugets Uddannelsesfond skal støtte udviklingen af mejeribranchens medarbejderes kompetencer.

Fonden er etableret af parterne bag Mejeribranchens Fællesoverenskomst.

Midlerne kommer fra et bidrag fra arbejdsgiverne på pt. 1.560 kr. pr fuldtidsmedarbejder pr år.

Fonden bliver ledet af en bestyrelse, som er valgt af overenskomstparterne, og den bliver administreret af PensionDanmark.