Fondens tilskudspolitik

Fonden yder p.t. løntabstilskud således, at det samlede løntabstilskud inklusive VEU-godtgørelse eller SVU-godtgørelse udgør 272,75,- kr./time, som medarbejderen har deltaget i kursusaktiviteter.

Såfremt virksomheden har afholdt yderligere udgifter, ansøges om refusion af disse på en særlig blanket hos PensionDanmark. Det kan være

  • Statens takst for de første 24 km, som kursisten har kørt i egen bil
  • Statens takst fratrukket VEU-taksten for alle øvrige kilometer
  • Udgifter til bropassage/færge
  • Udgifter til forplejning og overnatning
  • Udgifter til kursusmaterialer
  • Løntab som følge af, at kursisten ikke var berettiget til VEU-godtgørelse
  • Løntab, hvor der er modtaget SVU-løntabstilskud