Aftalt uddannelse er et længerevarende uddannelsesforløb – et egentligt uddannelsesløft, som aftales med medarbejderen.

En fuld akademi- eller diplomuddannelse tager 12 uger. Normalt har medarbejderen ret til 2 uger om året, men med Aftalt uddannelse får medarbejderen ret til at samle uger sammen, så medarbejderen kan bruge mere end 10 uddannelsesdage om året og fx tage to 10 ECTS-moduler om året, hvilket svarer til cirka 20 arbejdsdage.

Dette gøres ved at bruge uforbrugte dage til uddannelse, indeværende års 10 dages frihed til uddannelse samt uddannelsesdage for kalenderåret efter aftalens udløb (lån af frihed). Aftalt uddannelsesforløb skal som hovedregel være afsluttet senest 4 år efter påbegyndelsen.

Inden medarbejderen går i gang med uddannelsen, skal I sammen aftale forløbet og udfylde forhåndsgodkendelsen af støtte til uddannelse, med henblik på at Uddannelsesfonden kan godkende uddannelsen og reservere midler dertil. Både arbejdsgiver og medarbejder skal underskrive godkendelsesansøgningen.

Der skal bruges en særlig skabelon for aftalen. Denne findes her. Vælg “MUF-Funktionæroverenskomsten” og under afsnittet “Forhåndsgodkendelse af kursusdeltagelse” findes linket til skabelonen.

Når medarbejderen er i gang med et forløb om Aftalt uddannelse, kan medarbejderen ikke samtidig tage Selvvalgt uddannelse.

  • Hvem kan – medarbejdere med 6 mdr. anciennitet i samme virksomhed
  • Hvor mange dage – mere end 10 arbejdsdage om året, (hvis der er opsparet og aftalt med arbejdsgiver)
  • Hvem har initiativpligten – medarbejder og arbejdsgiver
  • Hvem dækker udgifter – arbejdsgiver, såfremt fonden afholder udgifterne, uddannelsesfonden skal derfor forhåndsgodkende ansøgningen
  • Hvilke udgifter dækkes – løn (ej genetillæg), transport (ej løn under transport), kursusgebyr, bøger

Det er PensionDanmark, der administrerer Uddannelsesfondens midler og har overblikket over, hvor mange dages uddannelse, den enkelte medarbejder har ret til. Se mere her