Ønsker medarbejderen at bygge oven på sin uddannelse eller måske skifte retning i jobbet, så kan selvvalgt uddannelse være vejen frem.

Overenskomstens bestemmelse om selvvalgt uddannelse handler selvsagt om uddannelse, medarbejderen selv vælger. Denne bestemmelse giver medarbejderen mulighed for at tage uddannelse, der rækker ud over det nuværende job.

Medarbejderen bestemmer selv, hvilken uddannelse medarbejderen vil søge. Det er et krav, at uddannelsen er relevant for beskæftigelse inden for overenskomstens dækningsområde.

Uddannelsen skal derudover planlægges under fornødent hensyn til virksomhedens forhold.

  • Hvem kan – medarbejdere med 6 mdr. anciennitet i samme virksomhed
  • Hvor mange dage – 10 arbejdsdage om året
  • Hvem har initiativpligten – medarbejder
  • Hvem dækker udgifter – arbejdsgiver, såfremt fonden afholder udgifterne, uddannelsesfonden skal derfor forhåndsgodkende ansøgningen
  • Hvilke udgifter dækkes – løn (ej genetillæg), transport (ej løn under transport), kursusgebyr, bøger.

Så længe medarbejderen er ansat i samme virksomhed, har medarbejderen ret til at opspare uddannelsesdage i maksimalt 3 år, dvs. maksimalt 6 uger.

Det er PensionDanmark, der administrerer Uddannelsesfondens midler og har overblikket over, hvor mange dages uddannelse, den enkelte medarbejder har ret til. Læs mere her