Drømmer du om at bygge oven på din uddannelse eller måske skifte retning i jobbet?

Overenskomstens bestemmelse om selvvalgt uddannelse handler selvsagt om uddannelse, du selv vælger. Denne bestemmelse giver dig mulighed for at tage uddannelse, der rækker ud over dit nuværende job.

Du bestemmer selv, hvilken uddannelse du vil søge. Eneste krav er, at uddannelsen er relevant for beskæftigelse inden for overenskomstens dækningsområde. Det vil sige, at du sandsynligvis ikke vil få bevilliget et kursus i sushiteknik, når du arbejder i et mejeri.

Uddannelsen skal derudover planlægges under fornødent hensyn til virksomhedens forhold.

  • Hvem kan – medarbejdere med 6 mdr. anciennitet i samme virksomhed
  • Hvor mange dage – 10 arbejdsdage om året
  • Hvem har initiativpligten – medarbejder
  • Hvem dækker udgifter – arbejdsgiver, såfremt fonden afholder udgifterne, uddannelsesfonden skal derfor forhåndsgodkende ansøgningen
  • Hvilke udgifter dækkes – løn (ej genetillæg), transport (ej løn under transport), kursusgebyr, bøger

Så længe du er ansat i samme virksomhed, har du ret til at opspare uddannelsesdage i maksimalt 3 år, dvs. maksimalt 6 uger, men vi anbefaler, at du planlægger dine dage løbende.

Hvor mange dage har du? Det er PensionDanmark, der administrerer Uddannelsesfondens midler og har overblikket over, hvor mange dage du har. Find dit NemID frem og log ind her for at se Pension Danmarks hjemmeside.