Uddannelsesfonden yder støtte til offentlige uddannelser på forskellige niveauer inden for overenskomstens dækningsområde:

 • AMU-kurser
 • Akademiuddannelser
 • Diplomuddannelse (HD 1. del, HD 2. del)

Du kan også søge støtte til:

 • Enkeltfag inden for erhvervsuddannelser – EUD merkantil
 • Enkeltfag inden for VVU
 • FVU-kurser (forberedende voksenundervisning) i matematik og læsning
 • Ordblindeundervisning
 • Almen voksenuddannelse, AVU (grundlæggende undervisning i andre fag)

Og til:

 • Individuel kompetencevurdering i AMU
 • RKV før erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Alle kurser og uddannelser kan findes på www.voksenuddannelse.dk

Hvis du er i tvivl om, hvilken uddannelse du skal vælge, er her nogle af de mest populære akademiuddannelser og AMU-kurser blandt HK’erne:

Akademiuddannelser, enkeltmoduler

 • Kommunikation i praksis, fra akademiuddannelse i Kommunikation og praksis
 • Erhvervsøkonomi, fra akademiuddannelse i Økonomi og regnskab
 • Ledelse i praksis, fra akademiuddannelse i Ledelse
 • Coaching og konflikthåndtering i Ledelse
 • Supply chain management i International transport og logistik

AMU-kurser

 • Grundlæggende Lederuddannelse – AMU
 • Debitorstyring – AMU
 • Projektledelse – AMU
 • Konflikthåndtering – AMU
 • Lagerstyring med it – AMU
 • Personligt salg – kundens behov og løsninger – AMU
 • Design og automatisering af regneark – AMU
 • Daglig registrering i et økonomistyringsprogram – AMU
 • Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport – AMU

Medlemmer af HK kan finde meget mere inspiration og anbefalinger i vores fagområde-univers

Du må også søge kurser blandt de private kursusudbydere. Her må kursusudgiften maksimalt være 3000.- kr. pr. dag.

Kurser og uddannelser, der er søgt og godkendt tidligere, udgør en såkaldt positivliste. Det betyder, at ønsker du at deltage på et af disse kurser, kan du forvente en meget kort sagsbehandlingstid. Du kan se de forhåndsgodkendte uddannelser, når du åbner MUF-Funktionæroverenskomst i Pension Danmarks hjemmeside og vælger – Se hvilke kurser, I kan få tilskud til.

Er den ønskede uddannelse ikke på oversigten (positivlisten), er der et skema, du kan benytte til forhåndsgodkendelse. Du skal regne med lidt længere sagsbehandlingstid, før du kan tilmelde dig uddannelsen.