Det er PensionDanmark, der administrerer Uddannelsesfondens midler. Det er din virksomhed der søger og får udbetalt midler til din efteruddannelse, på den måde er deltagelse i efteruddannelse udgiftsneutral for dig.

Uddannelsesfonden yder støtte til:

  • 100 % lønkompensation, fratrukket offentligt tilskud
  • Kursusgebyr, fratrukket offentligt tilskud
  • Transportudgifter
  • Ophold ved internatkurser

Der kompenseres ikke for eventuelle genetillæg og løn under transport.

Du kan se nærmere, hvilke kursusudgifter dækkes automatisk og hvad der skal søges forhåndsgodkendelse til her på PensionDanmarks hjemmeside, når du åbner MUF-Funktionæroverenskomst i rullemenuen.