Du har ret til at gøre din uddannelse færdigt, selv om du fratræder pga. opsigelse, inden uddannelsen er færdigt. Dette gælder kun aftalte kurser.

Opsiges du fra virksomheden som følge af virksomhedens forhold, og har du mindst seks måneders anciennitet i virksomheden, har du ret til yderligere to uges uddannelse med støtte fra MUF i opsigelsesperioden.

Har du ikke brugt alle de dage, du har ret til uddannelse på opsigelsestidspunktet, kan du i opsigelsesperioden benytte dagene til uddannelse med støtte fra MUF. Der kan dog maks. gives op til to ugers uddannelse efter denne bestemmelse.

  1. Uddannelse skal i vides muligt omfang afholdes i opsigelsesperioden. Hvis dette ikke er muligt, kan uddannelsen gennemføres efter fratrædelse. (maks. 4 uger)
  2. Kursusdeltagelsen skal være godkendt af MUF inden udløbet af opsigelsesperioden.
  3. Den pågældende skal fortsat være arbejdssøgende og til rådighed for arbejde, idet kursus med støtte fra MUF viger for tilbudt arbejde, også efter kurset måtte være påbegyndt.
  4. Kursusdeltagelsen med støtte fra MUF skal være gennemført senest tre måneder efter udløbet af medarbejderens opsigelsesvarsel.

Hvem kan: medarbejdere med 6 mdr. anciennitet i samme virksomhed
Hvor mange dage: 10 dage + 10 uforbrugte dage
Hvem har initiativpligten: medarbejder og arbejdsgiver
Hvem dækker udgifter: arbejdsgiver, såfremt fonden afholder udgifterne
Hvilke udgifter dækkes: kursusgebyr, bøger