Aftalt uddannelse

Aftalt uddannelse er et længerevarende uddannelsesforløb – et egentligt uddannelsesløft, som du aftaler med din arbejdsgiver.

Til en fuld akademi- eller diplomuddannelse, skal du bruge 12 uger. Normalt har du ret til 2 uger om året, men med Aftalt uddannelse får du ret til at samle uger sammen, så du kan bruge mere end 10 uddannelsesdage om året og fx tage to 10 ECTS-moduler om året, hvilket svarer til cirka 20 arbejdsdage.

Dette gøres ved at bruge uforbrugte dage til uddannelse, indeværende års 10 dages frihed til uddannelse samt uddannelsesdage for kalenderåret efter aftalens udløb (lån af frihed). Aftalt uddannelsesforløb skal som hovedregel være afsluttet senest 4 år efter påbegyndelsen.

Inden du gå i gang med uddannelsen, skal din arbejdsgiver udfylde forhåndsgodkendelsen af støtte til uddannelse, med henblik på at Uddannelsesfonden kan godkende uddannelsen og reservere midler dertil. Både din arbejdsgiver og dig skal underskrive godkendelsesansøgningen.

Når du går i gang med et forløb om Aftalt uddannelse, kan du ikke samtidig tage Selvvalgt uddannelse.

  • Hvem kan – medarbejdere med 6 mdr. anciennitet i samme virksomhed
  • Hvor mange dage – mere end 10 arbejdsdage om året, (hvis der er opsparet og aftalt med arbejdsgiver)
  • Hvem har initiativpligten – medarbejder og arbejdsgiver
  • Hvem dækker udgifter – arbejdsgiver, såfremt fonden afholder udgifterne, uddannelsesfonden skal derfor forhåndsgodkende ansøgningen
  • Hvilke udgifter dækkes – løn (ej genetillæg), transport (ej løn under transport), kursusgebyr, bøger

Hvor mange dage har du? Det er PensionDanmark, der administrerer Uddannelsesfondens midler og har derfor overblik over, hvor mange dage du har. Find dit NemID frem og log ind her for at se (link til Pension Danmarks hjemmeside – Efteruddannelse (pension.dk)).