AMU-kurser
er korte kompetencegivende kurser fra 1-5 dage, der afsluttes med en test eller prøve og et uddannelsesbevis.

AMU-kurser kan du bruge, når du har brug for konkrete værktøjer og redskaber i din dagligdag.

Der er ingen optagelseskrav på AMU.

Akademiuddannelse
– er en kompetencegivende uddannelse, som består af obligatoriske og valgfrie moduler og afsluttes med et afgangsprojekt. Uddannelsen løfter dit teoretiske fundament og binder det sammen med praksis.

Hvert modul består af 4-10 undervisningsdage fordelt på et semester, og du skal forvente at bruge tilsvarende tid ugentligt på hjemmearbejde.

Du skal have 2 års erhvervserfaring og en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse for at blive optaget.

Du kan både tage enkelte moduler og en fuld akademiuddannelse

Diplomuddannelse
– er på niveau med en bacheloruddannelse. Der er en del teori, men uddannelsen er stadig praksisnær i forhold til dit arbejde. Kræver hjemmearbejde og forberedelse.

HD1 og HD2
er på niveau med en bachelor og en diplomuddannelse. Kræver hjemmearbejde og forberedelse.

Enkeltfag på Professionsbachelor (PBA) niveau
er på niveau med bachelor og diplomuddannelse. Kræver hjemmearbejde og forberedelse. Udbydes af erhvervsakademier og universiteter som dagundervisning.