Uddannelsesfonden yder støtte til offentlige uddannelser på forskellige niveauer inden for overenskomstens dækningsområde:

 • Akademiuddannelser
 • Diplomuddannelse (HD 1. del, HD 2. del)
 • Enkeltfag på professionsbacheloruddannelser – afventer Pension Danmark

Du kan også søge støtte til:

 • AMU
 • Enkeltfag inden for erhvervsuddannelser – EUD merkantil
 • Enkeltfag inden for VVU
 • FVU-kurser (forberedende voksenundervisning) i matematik og læsning
 • Ordblindeundervisning
 • Almen voksenuddannelse, AVU (grundlæggende undervisning i andre fag)

Og til:

 • Individuel kompetencevurdering i AMU
 • RKV før erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Alle kurser og uddannelser kan findes på www.voksenuddannelse.dk

Hvis du er i tvivl om, hvilken uddannelse du skal vælge, er her nogle af de mest populære akademi- og diplomuddannelser blandt laboranter:

Akademiuddannelser:

 • Projektstyring i praksis, fra akademiuddannelse i
 • Grundlæggende database, fra akademiuddannelse i
 • Formidling og kommunikation

Diplomuddannelser:

 • DTU diplom (efteruddannelse)
 • LEAN- konsulent
 • Bioteknologi, procesteknologi og kemi
 • Anvendt statistik og forsøgsdesign
 • IT, algoritmer og kunstig intelligens

Professionsbacheloruddannelser:

 • Laboratorieteknologi (udbydes som enkeltfag)
 • Produktions- og kvalitetsstyring
 • Kommunikation og videnskabsteori

Medlemmer af HK kan finde meget mere inspiration og anbefalinger på siden her om fagområder

Du må også søge kurser blandt de private kursusudbydere. Her må kursusudgiften maksimalt være 3000.- kr. pr. dag.

Kurser og uddannelser, der er søgt og godkendt tidligere, udgør en såkaldt positivliste. Det betyder, at ønsker du at deltage på et af disse kurser, kan du forvente en meget kort sagsbehandlingstid. Du kan se de forhåndsgodkendte uddannelser, når du åbner MUF-Funktionæroverenskomst i Pension Danmarks hjemmeside og vælger – Se hvilke kurser, I kan få tilskud til.

Er den ønskede uddannelse ikke på oversigten (positivlisten), er der et skema, du kan benytte til forhåndsgodkendelse. Du skal regne med lidt længere sagsbehandlingstid, før du kan tilmelde dig uddannelsen.