4

Udover Selvvalgt uddannelse og Aftalt uddannelse beskriver overenskomsten ”ret og pligt-uddannelse” eller ”virksomhedspålagt uddannelse”. Overenskomstparter anbefaler, at enhver arbejdsgiver giver medarbejderne frihed til at deltage i relevante efter- og videreuddannelseskurser, for at ajourføre deres uddannelse og følge med i de strukturændringer, der finder sted i erhvervslivet.

Det er uddannelse, som alene er pålagt af din arbejdsgiver, og som er nødvendigt for, at du kan udføre dine arbejdsopgaver. Ret og pligt henviser til, at du har ret til at få uddannelse, der vedligeholder og udvikler dine kompetencer, men du også har pligt til at uddanne dig, så du bliver ved med at være en dygtig medarbejder.

Udgifterne relateret hertil, betales ikke af kompetencefonden, men af arbejdsgiver selv.

  • Hvem kan – medarbejdere med 2 års anciennitet i samme virksomhed
  • Hvor mange dage – antallet af dage afhænger af, hvor meget uddannelse du har behov for i forhold til dine arbejdsopgaver.
  • Hvem har initiativpligten – arbejdsgiver
  • Hvem dækker udgifter i forbindelse med din uddannelse – arbejdsgiver