Aflønning under uddannelse

Du får din sædvanlige løn, når du efteruddanner dig. Det vil sige, at du aflønnes for det antal timer, der fremgår af arbejdsplanen for den eller de dage, kurset omfatter. Du få dog ikke eventuelle genetillæg. Du får ikke løn under transporten til og fra kursusstedet, men du kan få dækket dine udgifter til transport, også selv om du kører i egen bil.