Mejerifagets Fællesudvalg har udviklet efteruddannelsesforløb for mejerister. Målet med uddannelsesforløbet er at styrke mejeristens faglige og personlige kompetencer bl.a. indenfor kemi, mikrobiologi, engelsk samt problemløsning og optimering i mejeriindustrien.

Efteruddannelsesforløbet er på 30 dage over ca. to år fordelt på 10 moduler á 3 dage.

Efteruddannelsesforløbet afholdes på Kold College. Næste forløb påbegyndes i efteråret 2021.

Du kan læse mere om forløbet og finde tilmeldingsblanket herunder:

Pjece

Tilmeldingsblanket