Udvælgelse af kursusdeltagere

Hvem kan komme på kursus:

  • Alle med 6 mdr. anciennitet
  • Maks. 10 dage/år
  • Akkumulering over tre år
  • Særlige vilkår ved aftalt uddannelse – se ”Rammeaftale” under ”MUF”

Aftaler om gennemførelse af uddannelsesforløb indgås mellem den enkelte medarbejder og dennes ansættelsessted/nærmeste leder. Hvor der findes et (lokalt) uddannelsesudvalg, sker udvælgelsen af kursister i henhold til indstillinger og retningslinjer fastlagt af uddannelsesudvalget, herunder retningslinjer for tildeling af uddannelsespladser, hvis der er flere ansøgere end pladser.