Din efteruddannelse og kompetenceopbygning starter dér, hvor du er lige nu. Alle kan blive dygtigere til deres arbejde og få større selvværd og dermed et godt arbejdsliv. Overenskomsten og Mejeribrugets Uddannelsesfond støtter op om dette.

Men du skal selv fremsætte dit ønske om at efter- eller videreuddanne dig og tale med din nærmeste leder om dine muligheder.

  • Alle har ret til at få en afklaring af deres læse-, skrive og regnefærdigheder (FVU-screening), samt til at få undervisning i disse ting, hvis det er nødvendigt. Man kan ligeledes blive screenet for ordblindhed og få undervisning, der tager højde for dette.
  • Alle ufaglærte har ret til en individuel kompetencevurdering som afklarer, hvordan man kan deltage i et uddannelsesforløb med henblik på at blive faglært
  • Alle ufaglærte har ret til at deltage i efteruddannelsesaktiviteter med henblik på at blive faglært. Du får adgang til kurser, som er på positivlisten. Der kan være særlige adgangskrav til visse kurser og kursusforløb. Forhør dig herom hos nærmeste leder, eller læs om det i kursuskataloget.

Du skal selv ønske at videreuddanne dig, og du skal tale med din nærmeste leder om dine ønsker eventuelt under din førstkommende MUS-samtale.

Sammen aftaler I, hvad der er relevant for dig, og hvordan efteruddannelsen kan tilrettelægges bedst muligt under hensyntagen til virksomhedens drift.

Er der et uddannelsesudvalg på din arbejdsplads, bliver det inddraget i tilrettelægningen af efter- og videreuddannelsesaktiviteten på virksomheden, herunder i visse tilfælde udvælgelsen af kursusdeltagere.

Men husk at det er dig selv, der skal fremsætte ønsket om en videre- eller efteruddannelse.