Efteruddannelse for mejerister

Uddannelsesforløbet for mejerister tager afsæt i en række af de krav og udviklingstendenser, som præger mejeriindustrien.

Se mere her